Connect
To Top

ยืดเส้นยืดสาย ก่อนปั่นจักรยาน ดีจริงหรือว่าเสียเวลาเปล่า?

เราจะลดความเจ็บปวดจากการปั่นได้ด้วยการยืดหยุ่นร่างกายหรือที่เรียกว่ายืดเส้นก่อนและหลังการปั่นกระนั้นหรือ? การ ยืดเส้นยืดสาย จะเป็นคำตอบหรือไม่

การปั่นไกลและซ้อมหนักทำให้ปวดเมื่อยขา เป็นสัญญาณให้รู้ว่าเราทำงานหนักและกดดันร่างกายให้ปรับตัวเพื่อให้แข็งแรงขึ้น เมื่อใดที่รู้สึกไม่สบายตัวหรือเจ็บกล้ามเนื้อทางแก้ปัญหา ง่ายที่สุดคือการพักการปั่นสักวันสองวันให้กล้ามเนื้อได้ฟื้นสภาพ แต่คำถามคือเราจะลดความเจ็บปวดจากการปั่นได้ด้วยการยืดหยุ่น ร่างกายหรือที่เรียกว่ายืดเส้นก่อนและหลังการปั่นกระนั้นหรือ? การ ยืดเส้นยืดสาย จะเป็นคำตอบหรือไม่ลองมาดูกันในรายละเอียดต่อไปนี้ก่อน

แรกสุดคือต้องยอมรับว่านักขี่จักรยานจะยืดเส้นด้วยเหตุผล ต่างๆ กัน บางคนก็เพื่อให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นได้คลายตัวหลังการปั่น ในขณะที่อีกหลายเหตุผลมีทั้งที่บอกว่าควรยืดก่อนปั่นเพื่อ ให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นได้เคลื่อนไหวก่อนจะรับภาระหนักหน่วง และที่บอกว่าเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บจากเส้นเอ็นยึด แต่คำถาม ที่มีคนสงสัยมากที่สุดคือการยืดเส้นนั้นทำไปเพราะมันมีประโยชน์ จริงหรือเสียเวลาเปล่าๆ กันแน่? เพราะบางคนขี่จักรยานมาตลอด ชีวิตโดยยืดเส้นน้อยมากหรือไม่ได้ยืดเลยทั้งก่อนและหลังขี่และไม่รู้ สึกว่ามันดีตรงไหน ในขณะที่อีกหลายคนยืดเส้นทุกครั้งที่ขี่ทั้งก่อน และหลัง

แย่หน่อยที่ไม่มีคำตอบเคลียร์ๆสำหรับคำถามดังกล่าว แม้แต่ในการวิจัยทางการแพทย์ครั้งล่าสุดที่ใช้ตัวอย่างเป็นร้อยๆ ราย ก็ยังให้ผลการวิจัยที่ปนเปกัน ชี้ขาดไม่ได้ว่ามันดีจริงหรือเสียเวลา กันแน่ มีการวิจัยอยู่จำนวนหนึ่งที่กระทำโดยเฉพาะในเรื่องการยืด เส้นของนักขี่จักรยาน หลักฐานที่ปรากฎอย่างหนึ่งในการวิจัยกลุ่ม นี้คือการยืดเส้นก่อนการออกกำลังไม่ว่าจะเป็นขี่จักรยานหรือกิจ กรรมใดๆ มีแต่จะส่งผลร้ายต่อประสิทธิภาพ อันหมายความว่ายืด เส้นก่อนเล่นอาจทำให้เล่นได้ไม่ดี ประสิทธิภาพแย่ลง

แต่…การให้ความเห็นต่อการวิจัยกลุ่มนี้ระบุว่าในการวิจัยดัง กล่าวกำหนดให้ เริ่มออกกำลัง 3 นาที หลังยืดเส้ นซึ่ งในความเป็ นจริง แล้วการเริ่มขี่จักรยานหลังยืดเส้นจะต้องคอยให้นานกว่านั้น ผลกระ ทบทางด้านลบจึงจะน้อยหรือไม่มีเลย ทอม กูม นักกายภาพบำบัดให้ ความเห็นว่า “การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการยืดเส้นจะทำให้ความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง โดยเฉพาะเมื่อยืดไว้นาน แต่ก็ ส่งผลกระทบน้อยมากและจะป้องกันการเสื่อมสภาพได้ด้วย การรวมเอาการออกกำลังรูปแบบอื่นเข้าไว้ในช่วงวอร์มอัพ”

ยืดเส้นยืดสาย ก่อนปั่นจักรยาน

เราอาจแย้งได้ว่าการสูญเสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพียงเล็กน้อยและระยะสั้นๆไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะที่ยืดเส้นนั้น วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเท่านั้นไม่ใช่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และในรายงานการวิจัยที่กล่าวข้างต้นนั่นก็มี หลักฐานชัดๆสนับสนุนน้อยมาก เพราะมีแค่สองจากแปดตัวอย่าง เท่านั้นที่บอกว่าการยืดเส้นมันดีจริง ทั้งยังมีหลักฐานมาสนับสนุน น้อยด้วยว่าการยืดเส้นจะช่วยไม่ให้เจ็บปวดกล้ามเนื้อหลังการออก กำลังได้

คนที่ยืดเส้นบ่อยๆ จะรู้สึกได้เองว่ามันเพิ่มความยืดหยุ่นของ กล้ามเนื้อได้ดี เพราะจะเกิดความรู้สึกเหมือนว่ากล้ามเนื้อได้ยืดออก แล้วภายหลังการยืดเส้น ก็มีหลักฐานปรากฎบ้างเหมือนกันว่าการ ยืดเส้นช่วยลดอาการตึงและช่วยให้เคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นแต่ก็ยังไม่ สามารถสรุปอะไรได้เพราะมีผลทั้งที่สนับสนุนและค้านคละเคล้ากัน บางรายงานการวิจัยระบุว่าผลดีที่ว่านี้มีอยู่ช่วงสั้นๆและยังพิสูจน์ไม่ ได้ว่าอะไรคือตัวการสำคัญให้เกิดผลดีดังกล่าว

สิ่งที่ต้องจดจำไว้เช่นกันสำหรับนักขี่จักรยานคือการขี่ จักรยานไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องการความยืดหยุ่นมากมาย นอกจากการ ทำท่าทางให้ขี่ได้สบายที่สุดและลู่ลมได้ปานกลาง ซึ่งประการหลังนี้สำคัญมากสำหรับนักแข่งไทม์ไทรอัล สำหรับคนทั่วไปที่ขี่จักรยานเพื่อ ออกกำลังหรือเพื่อความเพลิดเพลินแล้ว เรายืดเส้นเพื่อไม่ให้กล้าม เนื้อเสียหายมากกว่าเน้นที่ท่าการขี่ลู่ลม ในกรณีของนักขี่จักรยาน การทำไบค์ฟิตติงให้ถูกต้องจะมีน้ำหนักกว่าการมาเน้นที่การยืดเส้น ก่อนและหลังการออกกำลังทุกครั้ง

มีความเชื่ออย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ว่าการวอร์มอัพแบบไดนามิค (เต้นเหยาะๆ, เปลี่ยนท่าเร็ว) จะส่งผลดีกว่าการวอร์มอัพ แบบสแตติค (คงท่าทางเดิมนานและเปลี่ยนอิริยบทช้าๆ) และช่วย ให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้มากกว่าในการยืดเส้นแบบไดนามิคกล้าม เนื้อจะยืดได้ด้วยการเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วมากกว่าการคงไว้ในท่าเดิมนานๆ แล้วเปลี่ยน

กูมให้ความเห็นว่า“การยืดเส้นแบบไดนามิคจะดี สำหรับช่วงก่อนการออกกำลัง ส่วนแบบสแตติคโดยเฉพาะ การคงท่าทางใดไว้นานๆจะลดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ได้ แม้ว่าการยืดเส้นแบบสแตติคจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้เส้น เอ็นและกล้ามเนื้อก็ตาม ถ้าอยากทำอย่างนั้นจริงๆ ก็ให้แยก ทำต่างหากไปเลยเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ให้เป็นวอร์มอัพก่อน การออกกำลังรวมกันไป”

ยืดเส้นยืดสาย ก่อนปั่นจักรยาน

หากรู้สึกตึงหรือปวดเมื่อย การยืดเส้นจะช่วยได้ แต่ใน ทำนองเดียวกันมันจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลง วิธีที่ดีที่สุดคือพัก อยู่นิ่งๆสักวันสองวัน แต่ถ้ายังปวดอยู่ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ, นัก กายภาพบำบัดหรือแพทย์เพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป เพราะอาจ เป็นไปได้ว่าเส้นเอ็นอาจบาดเจ็บหรือมีควมอ่อนแอที่ต้องรักษาใน แบบอื่นนอกจากการยืดเส้น

ตามที่รายละเอียดในเรื่องได้บอกไปแล้วในข้างต้น ว่าการ ขี่จักรยานไม่ได้ต้องการความแข็งแกร่งอะไรของกล้ามเนื้อมากไปกว่าท่านั่งที่สบายและลู่ลมได้ตามสมควรในยามที่อยากให้เป็น ต้องเน้น ที่การทำฟิตติ้งที่ถูกต้องเพราะการมาเน้นยืดหยุ่นร่างกาย (ยืดเส้น) ทุกครั้งก่อนขี่ทั้งที่จักรยานผิดขนาดหรือไม่ได้ทำฟิตติ้งให้ถูกต้อง ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา

สรุป คือถ้าอยากจะยืดเส้นเพราะยืดแล้วสบายตัวก็ทำ ไปเพราะนั่นคือผลดี หากจะเกิดผลเสียก็มีน้อยมาก แต่หากยืดเส้น แล้วยังเจ็บหลัง คอ ไหล่ และ ท่อนแขน หรือแม้แต่สะโพกอยู่ วิธีแก้ ปัญหาแรกคือให้กลับไปพิจารณาความถูกต้องของไซส์จักรยาน หรือ หากไซส์ถูกต้องแล้วแต่ฟิตติ้งพลาดก็ลองแก้ตรงนั้นดู แต่เมื่อทำทุก อย่างแล้วยังไม่หายเจ็บกล้ามเนื้อ การปรึกษาแพทย์จะเป็นหนทาง แก้ปัญหาที่ดีที่สุด

ความคิดเห็น

comments

More in Technic